Gegevensbescherming / privacy verklaring.

Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:

Mercedes-Benz Trucks Nederland B.V.
Ravenswade 4
3439 LD Nieuwegein

Postbus 2098
3500 GB Utrecht

Handelsregister Utrecht 69861935.

Tel: 00 800 -9 777 77 77
E-mail: info@mercedes-benz.nl

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Daimler AG
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-Mail : data.protection@daimler.com

1. Gegevensbescherming

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de richtlijn van Daimler inzake gegevensbescherming:

Daimler Richtlijn betreffende gegevensbescherming

Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’) mogen doen.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

3. Gebruiksdoeleinden

a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins

a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

b. Wanneer wij op onze website zogenoemde ‘sociale plug-ins’ van sociale netwerken als Facebook en Twitter gebruiken, integreren wij deze als volgt:

Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Daimler-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk. De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

Cookies

c. Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie (‘EU’) volgens de EU-norm geen ‘passend beschermingsniveau’ voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

5. Analyse van gebruiksgegevens (“tracking”) en op het gebruik gebaseerde informatie (“re-)targeting”)

5.1 Algemeen

Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Google Analytics, Adobe Analytics.

Om onze onlinemarketing (bijv. bannerreclame) meer specifiek op uw behoeften en interesses af te stemmen, gebruiken we de volgende targeting- en (re)targetingtechnologieën: Adobe Target, Flashtalking van Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360, Salesforce Data Management Platform. Deze worden uitgelezen en gebruikt als u andere websites bezoekt die samenwerken met de aanbieders van deze (re)targetingtechnologieën, om u zo van informatie te voorzien, die zo goed mogelijk past bij uw interesses.

Als de bovenstaande technologieën worden gebruikt, wordt uw interesse in onze producten en diensten geregistreerd via cookies op onze websites en (in het geval van retargeting) op websites van derden. Hierbij worden willekeurige identificaties (zgn. cookie-ID’s) die wij niet associëren met uw naam, adres of soortgelijke informatie, zelfs als wij deze informatie kennen (bijv. uit een bestaande contractuele relatie), tenzij u hiermee hebt ingestemd.

Meer informatie van de desbetreffende aanbieders over de bovengenoemde technologieën en de daarmee samenhangende verwer-king van persoonsgegevens kunt u vinden via de volgende links:

Om wettelijke redenen wordt het gebruik van tracking- en (her)targetingtechnologieën gedeeltelijk alleen met uw uitdrukkelijke toestemming uitgevoerd (zgn. opt-in – zie lid 5.2); in de andere gevallen kunt u desgewenst bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke technologieën (zgn. opt-out – zie lid 5.3.).

5,2

Gebruik van Google-Marketing-producten – opt-in Google marketingproducten (bijv. Search Ad, Display & Video 360) worden alleen gebruikt na uw uitdrukkelijke toestemming, dat u door het aanklikken van de knop “Akkoord” in de zgn. Cookie Information Layer kunt toelichten (“opt-in“). Wij slaan uw toestemming op uw eindapparaat op in een cookie, zodat u niet elke keer dat u onze websites bezoekt om uw toestemming wordt gevraagd, en om wettelijke redenen samen met het IP-adres en de tijd op onze servers; wij verwijderen deze informatie of beperken de verwerking ervan als u uw toestemming herroept of uiterlijk 6 maanden nadat u onze websites voor het laatst hebt bezocht.

Mocht u van gedachten willen veranderen, dan kunt u uw toestemming intrekken door op de volgende link te klikken:

Toestemming voor Google marketingproducten herroepen

Om cookies voor Google marketingproducten te verwijderen die met uw toestemming zijn ingesteld bij uw bezoek aan onze website, voordat u uw toestemming herroept, gaat u naar de website van Google; op het moment dat deze Privacyverklaringen is opgesteld, kunt u de volgende link gebruiken om dit te doen:
https://adssettings.google.de/anonymous

5.3 Gebruik van technologieën van andere aanbieders – opt-out

Als u niet wenst dat door het gebruik van tracking- en (re)targetingtechnologieën informatie over uw bezoek op onze websites wordt verwerkt en geanalyseerd, kunt u hier op elk moment in de toekomst bezwaar tegen maken (“opt-out”).

Om dit bezwaar technisch te realiseren wordt in uw browser een opt-out cookie opgeslagen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Hierna vindt u de desbetreffende opt-out-mogelijkheden voor de af-zonderlijke technologieën:

U kunt het gebruik van cookies en interesse-gerelateerde informatie door deelnemende derden op de volgende website beheren en uitschakelen:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

5.4 Gegevensoverdracht naar derde landen

Met behulp van tracking- en (re)targetingtechnologieën kunnen gegevens worden overgedragen en verwerkt in landen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (Europese Economische Ruim-te, EER). Let hierbij op het volgende: In dergelijke zgn. derde landen bestaat vanuit het oogpunt van de EU geen “passend beschermingsniveau” voor de verwerking van persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan de EU-normen. Een dergelijk beschermingsniveau kan echter door bepaalde maatregelen worden gecreëerd.

Dit geldt voor de volgende door Daimler gebruikte technologieën, indien u akkoord gaat (opt-in) of geen bezwaar heeft gemaakt (opt-out) tegen het gebruik ervan:

  • Adobe Analytics: gegevensoverdracht aan de VS op basis van gegevens uit de EU en de VS privacyschild
  • Google Analytics en Google marketingproducten: gegevens-overdracht aan de VS op basis van gegevens uit de EU en de VS privacyschild
  • Flashtalking: gegevensoverdracht aan de VS op basis van gegevens uit de EU en de VS privacyschild
  • Salesforce DMP: gegevensoverdracht aan de VS op basis van EU-standaardcontractbepalingen

Wij maken ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners om onze websites en onze online marketing te optimaliseren; de gegevens worden naar India overgedragen op basis van EU-standaardcontractbepalingen.

Details van een certificering volgens de zgn. EU-VS. privacy shield is te vinden op deze website van de Amerikaanse overheid (helaas officieel alleen beschikbaar in het Engels)

Gegevens over de andere maatregelen kunnen op verzoek bij ons worden verkregen door contact op te nemen met de in lid 9.d. hieronder aangegeven contactpersoon.

6. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

7. Juridische grondslagen van de verwerking

a. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.

c. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.

d. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

8.Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij onderworpen zijn, noodzakelijk is.

9. Rechten van betrokkenen

a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’), blijft onverlet.

c. Recht van bezwaar. U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via dit contactadres: info@mercedes-benz.nl.

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

10. Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

11. Centrale toegangsservice van Daimler AG

Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich aanmelden bij alle websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken die op deze service zijn aangesloten. De gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG kunnen via de volgende link worden opgeroepen: Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG.

12. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie.

Versie: januari 2019